Algemene voorwaarden

1. Deelname aan de lessen en workshops is op eigen risico. Studio Nomade is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor blessures of ander letsel en de gevolgen daarvan.
2. Als je medische klachten hebt, raadpleeg dan eerst je arts of therapeut voor je start met de lessen/workshops. Ook bij twijfel over je gezondheid adviseren wij je een arts of therapeut te raadplegen. Meld ziekte, zwangerschap en blessure vooraf aan de docent.
3. Een geboekte les kan kosteloos worden geannuleerd tot twee uur voor aanvang van de les, via Momoyoga. Bij workshops geldt een annuleringstermijn van 24 uur van tevoren.
4. Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
5. De opzegtermijn van een abonnement is één kalendermaand voor het verstrijken van de periode waarop het lidmaatschap is ingegaan. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch elke maand verlengd.
5. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
6. Studio Nomade heeft het recht zonder opgave van redenen de algemene voorwaarden, lestijden en tarieven te wijzigen. Via de website kun je de meest actuele informatie vinden.
7. Op feestdagen zijn er geen lessen tenzij anders wordt aangegeven.
8. Wij zijn niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of verloren eigendommen.
9. Met de aanmelding voor de yogalessen/workshops wordt je ook automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Wil je dit liever niet? Je kunt je op elk gewenst moment afmelden.
10. Studio Nomade behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren, als zij daar gegronde redenen voor heeft.
11. Speciale lessen, workshops en cursussen vallen buiten de lidmaatschappen.
12. Wij houden ons het recht voor om lessen en workshops bij 2 of minder deelnemers te annuleren. Ook in geval van overmacht houden wij ons het recht voor om lessen en workshops te annuleren. Restitutie van het lesgeld is in de voorgenoemde situatie niet mogelijk.
13. Bij ziekte of calamiteiten van de docent wordt geprobeerd om een vervanger te regelen. In het enkele geval dat dit niet lukt, kan de les op een ander moment worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld is in de voorgenoemde situatie niet mogelijk.
14. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke deelnemer die een les en/of workshop volgt bij Studio Nomade. Door deel te nemen aan een les en/of workshop gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van Studio Nomade.